99/2 หมู่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-105-4608

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 น. – 17.30 น.

environment day concept, Globe in child hands over blue sky background Kid and environment education concept aerial view of sunset over skyscrapers and river in bangkok, thailand green grass with dew, bokeh background. Fantastic views of the beauty the world. Rainforest jungle background, Thailand Floating market View on Railay beach from a height, Krabi, Thailand Wild nature of Thailand Wind turbines generating electricity with blue sky - energy conservation concept Land development Industrial estate manufacturer Park life in Bangkok, Thailand

ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด

บริษัทที่ปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีความเชี่ยวชาญ EIA ,EHIA,IEE ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม วิศวกรสิ่งแวดล้อม ที่มีประสบการณ์ด้านการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หลากหลายสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของงานด้านภาค อุตสาหกรรม พลังงาน ที่พักอาศัย ท่อขนส่งปิโตรเลียม นิคมอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีผลงานมากกว่า 20 ปี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการจัดการสิ่งแวดล้อมและยังสนับสนุนด้วยนักวิชาการที่มีประสบการณ์พัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

แนะนำบริษัท

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด (Fourtier Consultants Co.,Ltd.) เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม วิศวกรสิ่งแวดล้อม ที่มีประสบการณ์ด้านการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หลากหลายสาขา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของงานด้านภาค อุตสาหกรรม พลังงาน ที่พักอาศัย ท่อขนส่งปิโตรเลียม นิคมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีผลงานมากกว่า 20 ปี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการจัดการสิ่งแวดล้อมและยังสนับสนุนด้วยนักวิชาการที่มีประสบการณ์พัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

ประกาศ

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมประชุม

คลิกดาวน์โหลดไฟล์

คลิกดาวน์โหลดไฟล์

ข่าวสาร

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าอ่างทอง เพาเวอร์ 2 ของ บริษัท บี.กริม (ราชบุรี 1) จำัดที่ศาลาประชาคม อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
รายละเอียด»
การประชุมรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนการทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตทองแดงบริสุทธิ์และโลหะมีค่า บริษัท จุ้น จี้ แมททีเรียล เทคโนโลยี จำกัด วันที่ 17/11/2563 ณ. อบต. เขาคันทรง
รายละเอียด»

ขอบเขตงานบริการ

ขอบเขตการให้บริการของที่ปรึกษาประกอบไปด้วยขอบเขตงานที่มีความหลากหลายและมุ่งเน้นการให้บริการแบบต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มลงทุนไปจนถึงกระบวนการติดตามตรวจสอบผลกระทบของโครงการ นอกเหนือจากงานด้านโครงการประเภทนิคมอุตสาหกรรมแล้วผู้เชี่ยวชาญของบริษัทยังเคยได้รับความไว้วางใจกับโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมในกลุ่มโรงงานหลอมอะลูมิเนียม เหล็ก ทองแดง ตะกั่ว เป็นต้น โดยมีประสบการณ์ยาวนานและเคยร่วมงานกับกลุ่มบริษัททั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ด้วยเทคโนโลยีด้านระบบสาสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ที่ทันสมัยขึ้นทำให้การวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื้นที่ของโครงการมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น สำหรับขอบเขตการให้บริการของที่ปรึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้

> การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Study)

> การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

> การจัดทำรายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA)

> การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

> การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ กิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA)

> การดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (PP)

> การวางผังแม่บทและออกแบบเบื้องต้นด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Master Plan and Conceptual Design)

> การจัดทำแผนที่และฐานข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS and MIS)

> รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Report)

“ สิ่งแวดล้อม  พร้อมบริการครบ  จบที่โฟร์เทียร์ ”

ข่าวอัพเดท

thThai