99/2 หมู่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-105-4608

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 น. – 17.30 น.

ผลงานประเภทปิโตรเลียมและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ลำดับที่

ชื่อลูกค้า

โครงการ

ลักษณะโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

1

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด

การจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Report; ER) โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 1 (นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย) ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ER

มิ.ย. 2562- พ.ค. 2563
(แล้วเสร็จ)

2

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 2 จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีควบคุมแรงดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเวิล์ด ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

EIA

พ.ย.2562-ปัจจุบัน

thThai