99/2 หมู่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-105-4608

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 น. – 17.30 น.

ตำแหน่งที่รับสมัครงาน

ลำดับที่ ตำแหน่ง
1 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
2 นักวิชาการด้านสังคมและการมีส่วนร่วม
3 สถาปนิกผังเมือง
4 วิศวกรสิ่งแวดล้อม
5 บัญชีและการเงิน
6 บุคคลและธุรการ
7 ธุรการทั่วไป
8 พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร

สมัครงาน

thThai