99/2 หมู่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-105-4608

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 น. – 17.30 น.

ผลงานประเภทอุตสาหกรรมอลูมิเนียม

ลำดับที่

ชื่อลูกค้า

โครงการ

ลักษณะโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

1

บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการขยายกำลังการผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) จังหวัดระยอง

EIA / PP

ก.ค. 2560 – ธ.ค. 2562

(แล้วเสร็จ)

2

บริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการโรงหลอมและผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมส่วนขยาย ครั้งที่ 1
ตั้งอยู่ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

EIA / PP

ส.ค. 2561-ธ.ค. 2562
(แล้วเสร็จ)

3

บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย โรงงาน 2 และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย โรงงาน 2 (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

IEE & EIA / PP

011/2562

4

บริษัท แม็กซิออน วีลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย (ส่วนขยายครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

EIA / PP

ส.ค.2563 – ปัจจุบัน

 

thThai