99/2 หมู่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 น. – 17.30 น.

ผลงานประเภทอุตสาหกรรมอลูมิเนียม

ผลงานประเภทอุตสาหกรรมอลูมิเนียม  
ลำดับที่ ชื่อลูกค้า โครงการ ลักษณะโครงการ ระยเวลาดำเนินการ
1 บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการโรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง EIA / PP

ก.ค. 2560 – ธ.ค. 2562

(แล้วเสร็จ)

2

บริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ

คาสติ้ง จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียมส่วนขยาย ครั้งที่ 1 ตั้งอยู่ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี EIA / PP ส.ค. 2561 – ธ.ค. 2562
(แล้วเสร็จ)
3 บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย โรงงาน 2 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง IEE พ.ย. 2562 – พ.ย. 2563
(แล้วเสร็จ)
4 บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย โรงงาน 2 (ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง IEE

ก.ย.2564 – ส.ค.2565

(แล้วเสร็จ)

5 บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย โรงงาน 2 (ครั้งที่ 2) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง EIA

พ.ค.2565 – ธ.ค.2565

(แล้วเสร็จ)

6 บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง EIA / PP

พ.ย. 2562 – มี.ค. 2566

(แล้วเสร็จ)

         
         
7

บริษัท แม็กซิออน วีลส์

(ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย (ส่วนขยายครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี EIA / PP / Engineering Design

ส.ค. 2563 – มี.ค.2565

(แล้วเสร็จ)

8 บริษัท อัลวา อะลูมิเนียม จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (PP) โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง EIA / PP / Engineering Design ก.ย. 2564 – ปัจจุบัน
9 บริษัท จินร้ง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการหลอมอลูมิเนียมสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง IEE / Engineering Design พ.ค.2565 – พ.ค.2566
(แล้วเสร็จ)
10 บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม (ครั้งที่ 4) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง EIA

พ.ค.2565 – เม.ย.2566

(แล้วเสร็จ)

11 บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียม ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี IEE

มิ.ย.2565 – ธ.ค.2565

(แล้วเสร็จ)

12 บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียม ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี EIA / PP

มิ.ย.2565 – มิ.ย.2566

(แล้วเสร็จ)

         
         
13 บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม (ครั้งที่ 4) เพื่อการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปขนาด 0.4505 MW. ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง EIA

ก.ย.2565 – เม.ย.2566

(แล้วเสร็จ)

14

บริษัท ไมย์เออร์ อลูมิเนียม

(ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียม (ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี EIA

มี.ค. – มิ.ย. 2566

(แล้วเสร็จ)

15 บริษัท อัลวา อะลูมิเนียม จำกัด รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง EIA

เม.ย.2566 – ก.พ.2567

(แล้วเสร็จ)

16 บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียม (ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี EIA

มิ.ย.2566 – ธ.ค.2566

(แล้วเสร็จ)

17 บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียม ส่วนขยาย ครั้งที่ 1 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี EIA/PP มิ.ย.2566 – ปัจจุบัน
18 บริษัท ไมย์เออร์ อลูมิเนียม
(ประเทศไทย) จำกัด
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียม (ครั้งที่ 2) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี EIA ธ.ค.2566 – ปัจจุบัน
         
         
19

บริษัท วอสเซน เมนูแฟคเจอร์

(ไทยแลนด์) จำกัด

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการโรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง IEE เม.ย.2567 – ปัจจุบัน

หมายเหตุ :

IEE                   หมายถึง    รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น                                                            PP      หมายถึง   การมีส่วนร่วมของประชาชน

EIA                  หมายถึง    รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                       Engineering Design หมายถึง   การวางผังแม่บทและออกแบบเบื้องต้นทางวิศวกรรม

EHIA                หมายถึง    รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ

EIA Monitoring  หมายถึง    รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Monitoring       หมายถึง    การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ER                   หมายถึง    รายงานด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

COP                 หมายถึง    รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดในประมวลหลักการปฏิบัติ

ESA                 หมายถึง    การจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย