99/2 หมู่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-105-4608

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 น. – 17.30 น.

ผลงานประเภทอาคาร/โรงพยาบาล/โรงแรม

ลำดับที่

ชื่อลูกค้า

โครงการ

ลักษณะโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

1

บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า) โครงการชมเดือน ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

EIA

ก.ค. 2561-พ.ค. 2563
(แล้วเสร็จ)

2

โรงพยาบาลตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง ตั้งอยู่ที่ โรงพยาบาลตระการพืชผล ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

EIA

ก.พ. – สิงหาคม 2563

(แล้วเสร็จ)

 

thThai