99/2 หมู่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-105-4608

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 น. – 17.30 น.

ผลงานประเภทนิคม / สวน / เขต อุตสาหกรรม

ลำดับที่

ชื่อลูกค้า

โครงการ

ลักษณะโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

1

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา ระยะที่ 10 อำเภออุทัย/วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

EIA / PP

พ.ค.2560 – เม.ย. 2563 (แล้วเสร็จ)

2

บริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทในเครือ ทรู คอร์ปอเรชั่น)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา ตำบลแพรกษา  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

EIA / PP

ก.ย. 2560 – ธ.ค. 2561 (แล้วเสร็จ)

3

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 4 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Engineering Design / EIA / PP

ก.ย. 2560 – ธ.ค. 2561 (แล้วเสร็จ)

4

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ชลบุรี 2 ตำบลเขาคันทรง อำภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

EIA / PP

ธ.ค. 2560 – พ.ย. 2563 (แล้วเสร็จ)

5

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ      สิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ส่วนขยาย) ระยะที่ 9 อำเภอเมืองฯ และอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

EIA

ก.พ. 2561 – พ.ค. 2563 (แล้วเสร็จและยกไปโครงการใหม่)

6

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทค ซิตี้ อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา

EIA / PP

มี.ค.2561 – ปัจจุบัน

7

บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด (บริษัทฯในเครือ สิงห์ คอร์ปอเรชั่น)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม เวิล์ด ฟู๊ด      วัลเลย์ ไทยแลนด์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

EIA / PP

เม.ย. 2561 – ก.พ. 2563 (แล้วเสร็จ)

8

บริษัท อุบลราชธานี อินดัสตรี้ จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

EIA / PP

พ.ค.2561 –  ปัจจุบัน

9

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโก ระยอง  ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

Engineering Design / EIA /PP

พ.ค. 2561 – ต.ค. 2563 (แล้วเสร็จ)

10

บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  ตั้งอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

EIA / PP

มิ.ย.2561-มิ.ย. 2562 (แล้วเสร็จ)

11

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ      สิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) (ครั้งที่ 3) ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

EHIA

ก.ย. – ธ.ค. 2561  (แล้วเสร็จ)

12

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 6 ตั้งอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนา และ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

EIA / PP

ส.ค.  2562 –  ปัจจุบัน

13

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ      สิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 4 ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

EIA

ต.ค. 2562- พ.ค. 2563 (แล้วเสร็จ)

14

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบ       สิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) (ครั้งที่ 4) ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

EHIA

ก.พ. – มี.ค. 2563
(แล้วเสร็จ)

15

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบ      สิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ครั้งที่ 4) ของบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

EIA

มี.ค. 2563 – มิ.ย. 2563 (แล้วเสร็จ)

16

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ      สิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ส่วนขยาย) ระยะที่ 9 อำเภอเมืองฯ และอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

EIA

พ.ค. 2563 – ม.ค. 2564 (แล้วเสร็จ)

17

บริษัท อมตะซิตี้ ระยองจำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ      สิ่งแวดล้อม  โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 (ครั้งที่ 3) อำเภอปลวกแดง นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง และอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

EIA

พ.ค. 2563 – ม.ค. 2564  (แล้วเสร็จ)

18

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 ส่วนขยายครั้งที่ 1 ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

EIA / PP

ต.ค. 2563 – ปัจจุบัน

19

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี 2 (เขาคันทรง) ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

EIA

 ก.พ. 2564 – ปัจจุบัน

thThai