99/2 หมู่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 น. – 17.30 น.

ผลงานประเภทนิคม / สวน / เขต อุตสาหกรรม

ผลงานประเภทนิคม /สวน / เขตอุตสาหกรรม

 

ลำดับที่

ชื่อลูกค้า

โครงการ

ลักษณะโครงการ

ระยเวลาดำเนินการ

1

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา ระยะที่ 10 อำเภออุทัย/วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

EIA / PP

พ.ค. 2560-เม.ย. 2563
(แล้วเสร็จ)

2

บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด

(บริษัทในเครือสิงห์ คอร์ปอเรชั่น)

การเจาะสำรวจชั้นดินและเก็บตัวอย่างชั้นดิน เพื่อการวางผังแม่บท และออกแบบเบื้องต้น โครงการนิคมอุตสาหกรรม เวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

Engineering Design

พ.ค. 2560
(แล้วเสร็จ)

3

บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด

(บริษัทในเครือสิงห์ คอร์ปอเรชั่น)

การสำรวจภูมิประเทศ (Topographic Survey)  เพื่อการวางผังแม่บท
และออกแบบเบื้องต้น โครงการนิคมอุตสาหกรรม เวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

Engineering Design

พ.ค. 2560-ก.พ. 2561

(แล้วเสร็จ)

4

บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด

(บริษัทในเครือสิงห์ คอร์ปอเรชั่น)

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชน (เวทีประชาคม) การขอใช้ทางสาธารณประโยชน์ โครงการนิคมอุตสาหกรรม เวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

PP

มิ.ย. 2560
(แล้วเสร็จ)

5

บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด

(บริษัทในเครือสิงห์ คอร์ปอเรชั่น)

การทบทวนการวางผังแม่บทและออกแบบเบื้องต้น เพื่อประกอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรม เวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

Engineering Design

ส.ค. 2560-ก.พ. 2561
(แล้วเสร็จ)

6

บริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

(บริษัทในเครือทรู คอร์ปอเรชั่น)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา ตำบลแพรกษา  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

EIA / PP/ Engineering Design

ก.ย. 2560-ธ.ค. 2561

(แล้วเสร็จ)

7

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

การทบทวนการวางผังแม่บทและออกแบบเบื้องต้น การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 4 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Engineering Design / EIA / PP

ก.ย. 2560-ธ.ค. 2561

(แล้วเสร็จ)

8

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ชลบุรี 2 ตำบลเขาคันทรง อำภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

EIA / PP

ธ.ค. 2560-พ.ย. 2563
(แล้วเสร็จ)

9

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ส่วนขยาย) ระยะที่ 9 อำเภอเมืองฯ และอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

EIA

ก.พ. 2561-พ.ค.2563

(แล้วเสร็จ)

10

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทค ซิตี้ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

EIA / PP

มี.ค. 2561-ก.ค. 2564
(แล้วเสร็จ)

11

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด

รายงานการสำรวจภูมิประเทศ (Topographic Survey) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทค ซิตี้ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Engineering Design

เม.ย. -ต.ค. 2561 

(แล้วเสร็จ)

12

บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด (บริษัทฯ ในเครือสิงห์ คอร์ปอเรชั่น)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม เวิล์ด ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

EIA / PP

เม.ย.2561-ก.พ.2563 (แล้วเสร็จ)

13

บริษัท อุบลราชธานี อินดัสตรี้ จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

EIA / PP/ Engineering Design

พ.ค.2561-ปัจจุบัน

 

14

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอ็กโก ระยอง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

Engineering Design/ EIA / PP

พ.ค.2561-ต.ค. 2563
(แล้วเสร็จ)

15

บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและการออกแบบผังแม่บท (ณ โครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี) ตั้งอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

EIA / PP / Engineering Design

มิ.ย.2561-มิ.ย. 2562
(แล้วเสร็จ)

16

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นอินดัส

เตรียล เอสเตท จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการนิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) (ครั้งที่ 3) ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

EHIA

ก.ย. – ธ.ค. 2561 
(แล้วเสร็จ)

17

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 6 ตั้งอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนา และ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

EIA / PP

ส.ค. 2562-ก.ย. 2564

(แล้วเสร็จ)

18

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 4 ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

EIA

ต.ค. 2562- ส.ค. 2564

(แล้วเสร็จ)

19

บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด
(บริษัทในเครือ สิงห์ คอร์ปอเรชั่น)

การขออนุญาตจัดทำผังแม่บทเพื่อขออนุญาตกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์  ตั้งอยู่ที่ตำบลไชยภูมิ และตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

Engineering Design

มี.ค. – พ.ค. 2563

(แล้วเสร็จ)

20

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นอินดัส
เตรียลเอสเตท จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) (ครั้งที่ 4) ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

EHIA

ก.พ. – มี.ค. 2563
(แล้วเสร็จ)

21

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ส่วนขยาย) ระยะที่ 9 อำเภอเมืองฯ และอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

EIA

พ.ค.2563 – ม.ค. 2564

(แล้วเสร็จ)

22

บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 (ครั้งที่ 3) อำเภอปลวกแดง นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง และอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

EIA

พ.ค. 2563-ม.ค. 2564

(แล้วเสร็จ)

23

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จำกัด

การศึกษาวางผังแม่บท การออกแบบเบื้องต้น และการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (PP) โครงการนิคมอุตสาหกรรมไทย-ไชนีส (ระยอง) ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองระลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

EIA / PP/ Engineering Design

ส.ค.2563 – ต.ค.2565

(แล้วเสร็จ)

24

บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด
(บริษัทฯในเครือ สิงห์ คอร์ปอเรชั่น)

การออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม ระบบถนน ระบบระบายน้ำฝน ระบบท่อประปา และระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลด์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

Engineering Design

ส.ค. 2563 – ก.พ.2564

(แล้วเสร็จ)

25

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 ส่วนขยายครั้งที่ 1 ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

EIA / PP

ต.ค.2563 – ก.ย. 2565

(แล้วเสร็จ)

26

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี 2 (เขาคันทรง) ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

EIA

ก.พ. – ส.ค.2564

(แล้วเสร็จ)

 

27

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ ตั้งอยู่ที่ตำบลไชยภูมิและตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

EIA

เม.ย. – ธ.ค. 2564

(แล้วเสร็จ)

28

บริษัท ทีซี แมนูแฟคเจอริ่ง แอนด์ แอสเซมบลี่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (ครั้งที่ 4) ตั้งอยู่ที่แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

EIA

ก.ย.2564 -พ.ย.2565

(แล้วเสร็จ)

29

บริษัท ศิวาชัย จำกัด

รายงานการวางผังและออกแบบสาธารณูปโภคเบื้องต้น และ จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (PP) โครงการนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร ตั้งอยู่ที่ ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

EIA/PP/ Engineering Design

พ.ย.2564 -ปัจจุบัน

30

บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี (ครั้งที่ 2) ตั้งอยู่ที่ ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

EIA

พ.ย.2564-ก.ย.2565

(แล้วเสร็จ)

 

31

บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

รายงานการออกแบบระบบสาธารณูปโภคเบื้องต้น (Conceptual Design) ประกอบการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

Engineering Design/EIA

พ.ย.2564- มี.ค.2565

(แล้วเสร็จ)

32

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 6) (ครั้งที่ 2) ตั้งอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

EIA

มี.ค.2565-ก.ย. 2565

(แล้วเสร็จ)

 

33

บริษัท บ่อทอง อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

EIA

พ.ค.2565-ต.ค. 2565

(แล้วเสร็จ)

 

34

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่ (ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ และตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

EIA

เม.ย. 2565-ก.ย. 2565

(แล้วเสร็จ)

 

35

บริษัท เอส อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ (ครั้งที่ 2) ตั้งอยู่ที่ตำบลไชยภูมิและตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

EIA

ก.ย.2565 – มิ.ย.2566

(แล้วเสร็จ)

 

36

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

การจัดทำการวางผังและออกแบบเบื้องต้นเพื่อประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 ส่วนขยาย ครั้งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Engineering Design/EIA/PP

ก.ย.2565 – ปัจจุบัน

37

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 ส่วนขยายครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง                                                                               

EIA

ก.ย.2565 – มิ.ย.2566

(แล้วเสร็จ)

38

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา (โครงการ 5) ตั้งอยู่ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

EIA

ก.ย.2565 – ปัจจุบัน

 

39

บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี (ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4) ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบข่า ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

EIA

พ.ย.2565– มิ.ย.2566

(แล้วเสร็จ)

40

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยายครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

EIA

ธ.ค.2565 – มี.ค.2566

(แล้วเสร็จ)

41

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการออกแบบรายละเอียดแบบก่อสร้างและการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

EIA/ Engineering Design

ธ.ค.2565 – ปัจจุบัน

42

บริษัท เวลโกรว์ อินดัสทรีส์ จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ (ส่วนขยาย 2) ครั้งที่ 1 ตั้งอยู่ที่ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

EIA

ก.พ.2566-มิ.ย.2566 (แล้วเสร็จ)

43

บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 (ครั้งที่ 4) ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสะอ้านและตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

EIA

ม.ค.2566 – ปัจจุบัน

44

บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การวางผังแม่บท การออกแบบระบบสาธารณูปโภค และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี 2 (ส่วนขยายครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสะอ้าน ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

EIA/Engineering Design

มี.ค.2566-ปัจจุบัน

45

บริษัท บ่อทอง อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด

การจัดทำรายงานแก้ไขผังแม่บท เพื่อขออนุญาตกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Engineering Design

มี.ค.2566 -พ.ค.2566 (แล้วเสร็จ)

46

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา (โครงการ 4) ครั้งที่ 1 ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย และตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

EIA

เม.ย.2566 – ก.ย.2566

(แล้วเสร็จ)

47

บริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) ส่วนขยาย ตั้งอยู่ที่ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

EIA/PP/ Engineering Design

พ.ค.2566 – ปัจจุบัน

48

บริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) 2 ตั้งอยู่ที่ตำบลมะเขือแจ้ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

EIA/PP

พ.ค.2566 – ปัจจุบัน

49

บริษัท เพอร์เฟค โซลูชั่น แอนด์ คอนเซาส์แตนท์ จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 2) บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

EIA

พ.ค.2566 – ปัจจุบัน

50

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปู (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ครั้งที่ 2 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ และตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

EIA

มิ.ย.2566 – ส.ค.2566

(แล้วเสร็จ)

51

บริษัท เฮอร์มีส โคออพเปอเรชั่น จำกัด

การวางผังแม่บท การออกแบบเบื้องต้น และการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเฮอร์มีสตั้งอยู่ที่ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

EIA/PP/ Engineering Design

ก.ย.2566-ปัจจุบัน

52

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 4 (ส่วนขยายครั้งที่ 2) ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

EIA/PP

ต.ค.2566 – ปัจจุบัน

53

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

การวางผังแม่บท การออกแบบระบบสาธารณูปโภคขั้นต้นการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (PP) โครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่ 2 ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองไผ่แก้ว และตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

Engineering Design/EIA/PP

 

พ.ย.2566- ปัจจุบัน

54

บริษัท จินถัว อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 6) (ครั้งที่ 3) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 6 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

EIA

ม.ค.2567 – ปัจจุบัน

55

บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี (ครั้งที่ 5) ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบข่า ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

EIA

ม.ค.2567 – ปัจจุบัน

56

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 5 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

EIA/PP

ม.ค.2567 – ปัจจุบัน

57

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (PP) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทคซิตี้ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

EIA/PP

ก.พ.2567- ปัจจุบัน

58

บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) ครั้งที่ 1 ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองคลองสวน ตำบลคลองเปร็ง ตำบลบ้านระกาศ และตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

EIA

ก.พ.2567 – ปัจจุบัน

59

บริษัท ไฮเพาเวอร์ เอ็นเนอยี่ จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : นิคมอุตสาหกรรม Smart Park (ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

EIA

มี.ค.2567 – ปัจจุบัน

60

บริษัท เจทีดับบลิว แอ๊ซเซท จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 1 (ครั้งที่ 4) ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

EIA

เม.ย.2567 – ปัจจุบัน