99/2 หมู่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-105-4608

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 น. – 17.30 น.

ผลงานประเภทโรงไฟฟ้า

ลำดับที่

ชื่อลูกค้า

โครงการ

ลักษณะโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

1

บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด

โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการขยายโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม

EHIA / PP

พ.ย.2560-ก.ค.2562

(แล้วเสร็จ)

2

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

EIA

ธ.ค. 2560-ก.ค. 2562 (แล้วเสร็จ)

3

บริษัท กัลฟ์ เอ็นวีอาร์ 1 จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการโรงไฟฟ้าหนองระเวียง 1

EIA

ม.ค. 2561-ม.ค. 2562 (แล้วเสร็จ)

4

บริษัท กัลฟ์ เอ็นวีอาร์ 2 จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการโรงไฟฟ้าหนองระเวียง 2

EIA

ม.ค. 2561-ม.ค. 2562 (แล้วเสร็จ)

5

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการไฟฟ้าเอกชน (ครั้งที่ 1) ของ GPSC ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

EIA

มิ.ย.-ธ.ค. 2561
(แล้วเสร็จ)

6

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 1 จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (PP) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ขนาด 142 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรม เวิลด์ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ ตั้งอยู่ที่อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

EIA / PP

ส.ค. 2561-ม.ค.2564
(แล้วเสร็จ)

7

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 2 จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน  โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ขนาด 142 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรม เวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ ตั้งอยู่ที่อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

EIA / PP

ส.ค. 2561-มี.ค. 2564

(แล้วเสร็จ)

8

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะอิน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองจิก อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

EIA / PP

ม.ค. 2562-พ.ย. 2563
(แล้วเสร็จ)

9

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการไฟฟ้าเอกชน (ครั้งที่ 2) ของบริษัท GPSC ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

EIA

มี.ค.-มิ.ย. 2562.   
(แล้วเสร็จ)

10

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (PP) โครงการโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 1 (Glow SPP1) ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

EIA / PP

พ.ค. 2562- พ.ค. 2563
(แล้วเสร็จ)

11

บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด

รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) และประมวลหลักการปฎิบัติ (CoP) โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนของเทศบาลนครอุดรธานี ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองตาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ESA & CoP

ก.ย. 2562- ปัจจุบัน

12

บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
(EGCO Group)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
(ส่วนขยาย) ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมระยอง อินดัสเตรียล ปาร์ค ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

EIA / PP

มิ.ย. 2563- มี.ค.2564
(แล้วเสร็จ)

13

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

รายงานประมวลหลักปฏิบัติ (CoP) และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 2.96 MWp ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

CoP / IEE

มิ.ย. 2563- ธ.ค.2563
(แล้วเสร็จ)

14

บริษัท บี.กริม ส.นภา โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด

รายงานประมวลหลักปฎิบัติ (CoP) และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการผลิตไฟฟ้าเซลส์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ขนาด 1.383 เมกะวัตต์ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง และรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

CoP & IEE

ต.ค.2563-ม.ค. 2564

(แล้วเสร็จ)

15

บริษัท บี.กริม ส.นภา โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด

รายงานประมวลหลักปฎิบัติ (CoP) และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการผลิตไฟฟ้าเซลส์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ขนาด 1.075 เมกะวัตต์ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองชลบุรี และ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

CoP & IEE

ต.ค.2563-ม.ค. 2564

(แล้วเสร็จ)

16

บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (ชื่อตามรายงาน EIA* โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี)

Monitoring

พ.ย.2563-ปัจจุบัน

17

บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (ชื่อตามรายงาน EIA* โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี) ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

EIA/PP

 ม.ค.2564-ปัจจุบัน

18

บริษัท บุญ เอนเนอร์ซิส จำกัด

รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) รายงานประมวลหลักการปฎิบัติ (Code of Practice: CoP) และรายงานศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ (Feasibility Study)  โครงการก่อสร้างการบริหารจัดการระบบการนำก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยเดิมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมาใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า (ส่วนขยาย)

ESA / CoP / Feasibility Study

 มี.ค.2564-ปัจจุบัน

19

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ส่วนขยาย ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก(มาบตาพุด) จังหวัดระยอง

EIA

 เม.ย.2564-ปัจจุบัน

20

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลไชยภูมิและตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

EIA

 เม.ย.2564-ปัจจุบัน

21

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระ

ทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ครั้งที่ 2) ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

EIA

 เม.ย.2564-ปัจจุบัน

 

thThai