99/2 หมู่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-105-4608

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 น. – 17.30 น.

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าอ่างทอง เพาเวอร์ 2 ของ บริษัท บี.กริม (ราชบุรี 1) จำัดที่ศาลาประชาคม อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

1 ความเห็น

แสดงความคิดเห็น

thThai