99/2 หมู่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-105-4608

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 น. – 17.30 น.

ผลงานประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)

 

ชื่อลูกค้า

โครงการ

ลักษณะโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

1

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

รายงานประมวลหลักปฏิบัติ (CoP) และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 2.96 MWp ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

CoP/IEE

มิ.ย. 2563- ปัจจุบัน

2

บริษัท บี.กริม ส.นภา โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด

รายงานประมวลหลักปฎิบัติ (CoP) และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการผลิตไฟฟ้าเซลส์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ขนาด 1.383 เมกะวัตต์ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง และรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

CoP & IEE & EIE

ต.ค.2563-ปัจจุบัน

3

บริษัท บี.กริม ส.นภา โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด

รายงานประมวลหลักปฎิบัติ (CoP) และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการผลิตไฟฟ้าเซลส์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ขนาด 1.075 เมกะวัตต์ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองชลบุรี และ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

CoP & IEE & EIE

ต.ค.2563-ปัจจุบัน

Solar

Floating-ระยอง

Floating-ชลบุรี

thThai