99/2 moo.8 bangmueang samutprakan samutprakan 10270
Phone 02-105-4608

Work Monday - Friday 8.30 AM - 5.30 PM.

ตำแหน่งที่รับสมัครงาน

ลำดับที่ ตำแหน่ง
1 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
2 นักวิชาการด้านสังคมและการมีส่วนร่วม
3 สถาปนิกผังเมือง
4 วิศวกรสิ่งแวดล้อม
5 บัญชีและการเงิน
6 บุคคลและธุรการ
7 ธุรการทั่วไป
8 พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร

สมัครงาน

en_USEnglish