99/2 หมู่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-105-4608

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 น. – 17.30 น.

ผลงาน ประเภท อาคารอยู่อาศัยรวม

 

ชื่อลูกค้า

โครงการ

ลักษณะโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

1

บริษัท บางกอกอะพาร์ทเม้นท์ จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการบางกอกอะพาร์ทเม้นท์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

EIA

มิ.ย. 2563- ก.ค. 2563 (แล้วเสร็จ)

2

โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง ตั้งอยู่ที่ถนนมาศนิวงศ์ หมู่ 8 ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 

EIA

(บุคลากรหลักร่วมกับ FTC)

พ.ค.2563-ส.ค.2563 (แล้วเสร็จ)

3

บริษัท เจริญสินธานี แอสเสท จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเจริญสินธานี บางปูนคร ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

EIA

ธ.ค.2562-ปัจจุบัน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

thThai