99/2 หมู่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-105-4608

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 น. – 17.30 น.

TESCO LOTUS

 

ชื่อลูกค้า

โครงการ

ลักษณะโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

1

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเทสโก้โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพัทยาเหนือ

EIA

ก.ย.2562-ต.ค. 2562 (แล้วเสร็จ)

thThai