99/2 หมู่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 น. – 17.30 น.

การประชุมรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนการทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตทองแดงบริสุทธิ์และโลหะมีค่า บริษัท จุ้น จี้ แมททีเรียล เทคโนโลยี จำกัด วันที่ 17/11/2563 ณ. อบต. เขาคันทรง

ใส่ความเห็น