99/2 หมู่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-105-4608

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 น. – 17.30 น.

ผลงานประเภทอาคารโรงพยาบาล

  ชื่อลูกค้า โครงการ ลักษณะโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ
1 บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงพยาบาลราชธานี (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา EIA ต.ค.2562-ธ.ค. 2562
(แล้วเสร็จ)
thThai