99/2 moo.8 bangmueang samutprakan samutprakan 10270
Phone 02-105-4608

Work Monday - Friday 8.30 AM - 5.30 PM.

Steel industry works

ลำดับที่

ชื่อลูกค้า

โครงการ

ลักษณะโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

1

บริษัท โรงเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการขยายกำลังการผลิต ครั้งที่ 1 เหล็กแท่ง เหล็กเส้น และเหล็กรูปพรรณ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

EIA / PP

มิ.ย. 2560-ปัจจุบัน (ชะลอโครงการ)

2

บริษัท คิริว (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงงานผลิตเหล็กหล่อขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ ส่วนขยาย (ครั้งที่ 2)ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

EIA

ส.ค. 2560-ม.ค.2561 (แล้วเสร็จ)

3

บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และการทบทวนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

EIA

ก.พ. 2561-ม.ค. 2564
(แล้วเสร็จ/สิ้นสุดโครงการ)

4

บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซ็สซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสี (ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

EIA

ธ.ค. 2561-ต.ค.2563

(แล้วเสร็จ)

5

บริษัท สยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  โครงการโรงงานหล่อและหลอมชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องยนต์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ตั้งอยู่ในเขตสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

EIA / PP

ก.พ. 2562-ม.ค. 2563
(แล้วเสร็จ)

6

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก ตั้งอยู่ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

EIA

ต.ค. 2562- ปัจจุบัน

7

บริษัท คิริว (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กหล่อขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ส่วนขยายครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 3)  ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

EIA

มี.ค.- เม.ย. 2563

(แล้วเสร็จ)

8

บริษัท คิริว (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กหล่อขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ส่วนขยายครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 4) ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

EIA

ก.ย.2563-ปัจจุบัน

9

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร์ จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการขยายกำลังการผลิต ขดลวดเสริมแรง ลวดขอบล้อยาง ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี จังหวัดราชบุรี

EIA / PP

 มี.ค.2564-ปัจจุบัน

 

en_USEnglish