99/2 moo.8 bangmueang samutprakan samutprakan 10270
Phone 02-105-4608

Work Monday - Friday 8.30 AM - 5.30 PM.

Petroleum and Natural Gas Pipelines

ลำดับที่

ชื่อลูกค้า

โครงการ

ลักษณะโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

1

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด

การจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Report; ER) โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 1 (นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย) ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ER

มิ.ย. 2562- พ.ค. 2563
(แล้วเสร็จ)

2

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 2 จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีควบคุมแรงดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเวิล์ด ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

EIA

พ.ย.2562-ปัจจุบัน

en_USEnglish